Om barnböcker

Barn och läsning

De senaste åren har det kommit ett flertal rapporter och debatter kring hur barns intresse för läsning minskar ju äldre de blir. Det har bland annat visat sig att barn och ungdomar som inte läser får ett sämre ordförråd, vilket kan vara en bidragande faktor till att de har svårt att uttrycka sig i tal och skrift. Man kan också se bland vuxna och äldre att de som inte läser lättare utvecklar demens och liknande sjukdomar. Med andra ord finns det ingen anledning till varför du och ditt barn inte ska läsa. Oavsett om ditt barn läser på egen hand, om ni läser tillsammans eller om du läser för ditt barn finns det bara fördelar. I det här inlägget kommer du att få en bra överblick över varför barn ska läsa.

Främjar fantasin

Att läsa är ett bra sätt för både vuxna och barn att för en stund slungas in i en annan värld, en annan tid och i någon annans liv. Att läsa är bra för fantasin och när barn läser blir boken ännu mer levande än när en vuxen läser boken. Att läsa främjar fantasin, vilket i sin tur kan leda till att barnet blir ännu mer kreativt, vilket är en användbar egenskap senare i arbetslivet.

Större ordförråd

De som läser har ett större ordförråd i jämförelse med de som inte läser. Det gäller både barn och vuxna. Det är särskilt viktigt att barn läser och får ett ordförråd när de är i utvecklingsfasen eftersom de med hjälp av läsning får de ord de behöver för att uttrycka sina känslor. Har man inte har orden är det svårt att uttrycka det man känner. Därför är det viktigt att barn får ett gott ordförråd redan från en tidig ålder.

Språk

Förutom att läsning kan ge ett bättre ordförråd är läsning viktigt för språket. Genom att läsa kan barnet se hur ord stavas och hur meningar ska vara uppbyggda. Läsning är en del av att förstå ett språk.

Avkoppling

En annan anledning till varför du och ditt barn ska läsa är för att läsning kan hjälpa oss att komma ner i varv. Det är ingen slump att många läser för sina barn innan läggdags eftersom läsning gör att både stora och små kommer ner i varv och kan koppla av bättre när det är dags att sova. Att läsa är stressreducerande och många använder läsningen för att koppla bort från en stressig vardag.

Egentid

Sist men inte minst ska du läsa med, för eller tillsammans med ditt barn för att det är ett bra sätt att få egentid med ditt barn. När du läser får ni dela något tillsammans och det är ett bra och mysigt sätt att umgås.