Militta är en häxa så sur och tvär..

Rim & Ramsor

 

Nu finns det två Militta

 

Militta och det blå äventryret

&

Militta och kalaset

 

Författaren har sin bakgrund i förskolan under 12 år och har därifrån inspirerats till att boken

ska kunna användas i pedagogiskt syfte. Därför är boken fylld av känslor, vänskap, årstider,

färger och former. Fokus ligger på barns språk- och skrivutveckling och eftersom barn har en

medfödd känsla för rytm har de ofta lättare att lära sig ord som rimmar. Just därför är boken

skriven på rim. Illustrationerna är gjorda för att barn skall upptäcka något nytt varje gång de tittar i boken. Barn reagerar ofta med glädje på färgglada bilder och det har bidragit starkt

till utformningen.

 

 

Att läsa för ett barn ska vara en upplevelse för båda parter.

 

Det skapar minnen, intryck och en stund av gemenskap.

Ta vara på den tiden.

 

En bok ska fånga ett intresse, både hos barnet och hos den som läser

Vänskap, känslor & acceptans

Boken tillhör ett helt nytt koncept som följer barnets alla åldrar

Årstider, färg och form